Tilbage

Genbrug af regnvand

Parkovsvej 079
Parkovsvej 049
Parkovsvej 054
Parkovsvej 105
Parkovsvej 103
Parkovsvej 144
Parkovsvej 130
Beskrivelse

Genbrug af regnvand bliver mere og mere aktuelt, dels for at aflaste kloakken og dermed oversvømmelse ved rensningsanlæg, dels for at spare penge, men i høj grad også for at spare på vores rene grundvand.
I anlægsomkostningen belønner flere kommuner borgerne for separering af regnvandet til kloakken.
Kommunernes tilskudsordning udgør for tiden mellem 20.000 og 25.000 kr.
Såfremt en bygherre ønsker opsamling af regnvand, som primært foregår i tanke nedgravet i jorden, kan dette regnvand genbruges til: toiletskyld, havevanding, vaskemaskine mm. Herved opnås besparelser på regningen til vandudgiften.
Vi har hjulpet flere bygherrer med genbrug af regnvand og ser frem til at kunne dele vores erfaringer med kommende bygherrer.